Locul muncii: Bucuresti, munca de birou si santier cu exceptia vizitelor de amplasament si negocieri oferte depuse.

Atributii si sarcini :

 • Asigura comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului si respecta obligatiile contractuale ce decurg din acordul de parteneriat;
 • Pregateste si organizeaza planul de activitate in cadrul proiectului si asigura resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 • Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile finantatorului;
 • Valorifica si dezvolta oportunitatile pe durata implementarii proiectului;
 • Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipamentele tehnice, consultantii si pe alti colaboratori implicati;
 • Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii proiectului;
 • Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare ;
 • Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente;
 • Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;
 • Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de proiect;
 • Face propuneri de imbunatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse;
 • Stabileste, conform structurii organizatorice, sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine;
 • Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi;
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

Responsabilitati principale: 

 • Raspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, precum si de alocarea lor corecta pe activitatile proiectului;
 • Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte;
 • Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si beneficiari;
 • Raspunde de predarea in bune conditii si de calitatea lucrarilor incredintate;
 • Raspunde de activitatea de planificare, lansare in executie si urmarire a executiei lucrarilor, in corelatie cu celelalte activitati conform cerintelor contractelor perfectate;
 • Raspunde de coordonarea activitatii tehnice si asigura documentarea si informarea tehnica, economica si de reglementare ale compartimentelor organizatiei;
 • Monitorizarea executiei, din punct de vedere al cantitatilor, conformitatii cu proiectul, calitatii si respectarii termenelor;
 • Are obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul societatii;
 • Recruteaza personalul muncitor pe raza desfasurarii proiectului;
 • Selecteaza subantreprenori impreuna cu conducerea firmei.

Daca sunteti interesat, trimiteti CV-ul pe adresa iuliana@euroasiarecruiting.com