Inginer ofertare – Instalatii

Locul muncii: Bucuresti, munca de birou cu exceptia vizitelor de amplasament si negocieri oferte depuse.

Cerinte:

• Obligatoriu studii superioare tehnice, profil: Instalatii pentru constructii;

• Minim 5 ani experienta in elaborarea ofertelor tehnico-financiare pentru lucrari de instalatii pentru constructii;

• Utilizator experimentat – pachetul Microsoft Office (in special Excel), cunoasterea programelor de devize ex. Windev, Doclib, constituie avantaj;

• Foarte bune conostinte tehnice in domeniul instalatiilor- cunostinte privind tehnologiile de executie ale instalatiilor sanitare, HVAC, stingere incendiu;

• Foarte bune cunostinte operare PC: Autocad, MS Project, Word, Excel;

• Capacitatea de a interpreta proiecte;

• Buna cunoastere a preturilor, furnizorilor, concurentei, in acest domeniu

• Capacitate de analiza si sinteza a informatiei;

• Bune abilitati de relationare;

• Bune abilitati de planificare si organizare;

• Capacitatea de a lucra concomitent la mai multe proiecte

• Abilitate de a lucra atat independent cat si in echipa.

Responsabilitati

• Realizează oferte tehnic-comerciale şi asigură suportul tehnic in executia proiectului, in ceea ce priveste echipamentele si materialele utilizate in lucrare(pentru proiecte din domeniul industrial/civil);

• Analizează cererile de ofertă, caietele de sarcini sau planurile in baza carora se va realiza oferta ;

• Extrage listele de cantitati din planuri;

• Formuleaza cereri de oferta catre furnizori si analizeaza ofertele primite;

• Solicita informatii suplimentare beneficiarului, daca este cazul, pentru a clarifica diverse aspecte referitoare la oferta;

• Identifica materialele si echipamentele care vor fi ofertate, caracteristici tehnice, cantitati;

• Confirma comenzile interne de echipamente şi materiale in baza anexelor contractuale;

• Oferă asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei proiectului şi realizează modificările de rigoare;

• Intocmirea graficelor de esalonare a lucrarilor si a planurilor operative periodice;

• Analiza ofertelor si a rezultatelor obtinute in urma transmiterii ofertelor la clienti;

• Realizarea necesarului de materiale si a calculatiilor de pret;

• Obtinerea informatiilor necesare de la departamentele implicate si subcontractori;

• Analizarea si verificarea cererilor de oferta conform proiect;

• Asigurarea documentatiei din punct de vedere tehnic;

• Intocmirea dosarului de ofertare conform cererii de oferta (inclusiv fise tehnice, declaratii de conformitate si certificate de garantie, planul calitatii, etc.);

• Verificarea si centralizarea informatiilor premergatoare redactarii ofertei;

• Vizionarea amplasamentului viitoarei lucrari in vederea identificarii tuturor elementelor necesare ofertarii;

• Intocmirea normelor locale si analiza de pret pe activitati (materiale, manopera, utilaj, transport);

• Intocmirea listei cantitatilor de lucrari – centralizator pe investitie / obiecte / specialitati;

• Emiterea cererilor de oferte catre furnizorii de materiale, utilaje, etc;

• Emiterea cererilor de ofertare catre subantreprenorii de specialitate, privind executia unor lucrari speciale;

• Identificarea subcontractorilor de material si manopera;

• Estimarea cheltuielilor indirecte, inclusiv pentru echipamente si personal coordonator;

• Prezentarea calculatiei in fata Managementului (total cost estimat) in vederea aprobarii;

• Elaborarea planurilor de cost si a ofertelor;

• Intocmirea documentelor de ofertare pentru participarea la licitatii: propunerea tehnica, propunerea financiara, documente de calificare;

• Intocmirea solicitarilor de clarificari;

• Intocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari;

Va rugam sa trimiteți CV-ul la adresa de email: iuliana@euroasiarecruiting.com.